×  Incasso Calculator  ? 
Bereken met deze calculator (verzuim na 1 juli 2012) snel welk bedrag u consumenten aan incassokosten maximaal mag rekenen. Vul het bedrag aan hoofdsom in. Geef aan of u BTW-plichtig bent. De maximale vergoeding incassokosten wordt direct berekend. Vermeld dit bedrag in uw 14-dagen brief.
  Is de schuldeiser BTW-plichtig?
Ja Nee ?
Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is (verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te worden vermeld in de 14-dagenbrief.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
© Skrepr 2023

 

Incassokosten per 1 juli 2012 tussen ondernemers en particulieren


Incassokosten: meer duidelijkheid en transparantie

Hoe hoog mogen buitengerechtelijke incassokosten zijn? Tot nu toe kunnen bedrijven zelf met hun klanten overeenkomen hoeveel (administratie- en of buitengerechtelijke) kosten zij in rekening brengen. Daarnaast brengen sommige incassobureaus nog extra kosten in rekening, zoals administratie- of registratiekosten. Daar komt binnenkort een eind aan. De nieuwe regeling geldt alleen voor de gevallen waarin de klant een consument is. Per 1 juli 2012 zijn nieuwe wettelijke regels van kracht voor de hoogte van buitengerechtelijke incassokosten. Zo is er onder meer een minimum- en maximumbedrag vastgesteld.

Het beoogde doel van de overheid is transparantie en bescherming van de consument. Consumenten worden met deze regeling beschermd tegen onredelijk hoge incassokosten. Zowel schuldeisers als schuldenaren weten voortaan waar ze aan toe zijn.

Hoogte incassokosten
Hoe hoog mogen de buitengerechtelijke incassokosten zijn? De overheid introduceert hiervoor de volgende wettelijke staffel:

Maximale incassokosten per 1 juli 2012

Hoofdsom Percentage ten hoogste Vergoeding incassokosten
Over de eerste €2.500 15% Minimum €40
Over de volgende €2.500 10%
Over de volgende €5.000 5%
Over de volgende €190.000 1%
Over het meerdere 0,5% Maximum €6.775


Het minimumbedrag aan kosten is vastgesteld op veertig euro, het maximumbedrag op 6.775 euro (dat geldt voor vorderingen van een miljoen euro en meer).

De hoofdsom waarover de incassokosten mogen worden berekend, is exclusief rente, tenzij het een vordering betreft die ouder is dan een jaar. In dat geval mogen de incassokosten berekend worden over de hoofdsom inclusief samengestelde rente.

Een rekenvoorbeeld:
Stel uw cliënt heeft uw factuur van 3.000 euro onbetaald gelaten, de betalingstermijn is overschreden en u heeft de debiteur aangemaand. Dan mogen de volgende kosten in rekening worden gebracht: tot 2.500 euro vijftien procent en voor de resterende 500 euro tien procent. In totaal dus 375 euro + 50 euro = 425 euro incassokosten.

Duurovereenkomsten
Voor duurovereenkomsten (bijvoorbeeld zorgpremies, huurtermijnen, voorschotnota’s etc.) of bij een schuld die uit meerdere vorderingen bestaat, kan de schuldeiser per vervallen termijn of vordering incassokosten in rekening brengen. De hoofdsommen van de vorderingen hoeven in dat geval niet bij elkaar opgeteld te worden. Belangrijke voorwaarde is daarbij wel dat de schuldeiser per termijn of vordering aanmaningshandelingen verricht. Wanneer u voor 2 of meerdere termijnen tegelijk aanmaant dan worden de kosten eenmalig berekend over de totale vordering.

Eén keer incassokosten
Iemand die verzuimt een vordering te betalen, kan nu nog door de schuldeiser en het incassobureau met uiteenlopende extra kosten te maken krijgen. Denk aan administratiekosten, bureaukosten, aanmaankosten of registratiekosten. Met de nieuwe regels stelt de overheid hier paal en perk aan. Afhankelijk van de hoogte van de vordering geeft de overheid in een wettelijke staffel exact de hoogte aan van de incassokosten die de schuldeiser of HNL/Hanemaayer De Boer & Partners in rekening mogen brengen.

Voordat de schuldeiser of HNL/Hanemaayer De Boer & Partners incassokosten in rekening brengt, moet eerst een aanmaning worden verstuurd aan schuldenaar (de 14-dagenbrief). Hierin moet het bedrag van de hoofdsom staan en ook moeten de extra kosten worden vermeld die volgen als er niet wordt betaald. U kunt niet volstaan met een algemene zin over kosten die in rekening zullen worden gebracht, maar u dient het bedrag te noemen. Op onze website vindt u overigens een handige incassocalculator. De schuldenaar heeft na deze aanmaning twee weken de tijd om alsnog de hoofdsom (zonder extra kosten) te betalen. Gebeurt dat niet, dan volgt een sommatie waarbij ook incassokosten in rekening zijn gebracht. Deze brieven kunt u overigens ook door ons laten versturen.

BTW
Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is (verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te worden vermeld in de 14-dagenbrief.

Voorwaarden
De nieuwe wet geldt expliciet voor consumenten. Bedrijven die onderling zaken doen, mogen samen afwijkende afspraken maken. Doen ze dit niet, dan gelden ook voor bedrijven dezelfde regels en tarieven als voor consumenten.

Tip:
Met de komst van de nieuwe wet is het voor alle bedrijven zinvol om de eigen leveringsvoorwaarden na te lopen. Bestaande incassobepalingen zijn mogelijk in strijd met de nieuwe regels.

Op onze website vindt u een lijst met veel gestelde vragen. Uiteraard kunt u altijd bij ons terecht voor verdere toelichting.

HNL: voor een uitstekend resultaat


Klik hier om uw aanmaningsbrief aan te maken