×  Incasso Calculator  ? 
Bereken met deze calculator (verzuim na 1 juli 2012) snel welk bedrag u consumenten aan incassokosten maximaal mag rekenen. Vul het bedrag aan hoofdsom in. Geef aan of u BTW-plichtig bent. De maximale vergoeding incassokosten wordt direct berekend. Vermeld dit bedrag in uw 14-dagen brief.
  Is de schuldeiser BTW-plichtig?
Ja Nee ?
Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is (verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te worden vermeld in de 14-dagenbrief.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
© Skrepr 2023

 

Incassokosten per 16 maart 2013 bij zakelijke transacties

 

Nieuwe regels voor betalingstermijnen en incassokosten
 

Per 16 maart 2013 zijn betalingstermijnen voor handelstransacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de overheid wettelijk vastgelegd. Doel van de nieuwe wettelijke betalingstermijnen is om schuldeisers meer instrumenten te geven om betalingsachterstanden tegen te gaan. Ook wordt zo meer aansluiting gezocht bij de Europese richtlijnen. Zo wordt zaken doen met buitenlandse partijen makkelijker. Ook is onder meer getracht om het MKB een betere onderhandelingspositie te bieden doordat de wet maximale betalingstermijnen voorschrijft voor handelstransacties waarvan slechts in uitzonderingsposities mag worden afgeweken.

Betaling binnen dertig dagen

Lange tijd bepaalde de wet alleen dat de betalingstermijn “niet onredelijk”  mocht zijn. Met ingang van 16 maart 2013 schept de nieuwe richtlijn meer duidelijkheid over de betalingstermijnen bij zakelijke overeenkomsten.

Let op: Zij gelden dus expliciet voor transacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden (dus niet voor overeenkomsten met consumenten). De nieuwe richtlijnen gelden alleen op overeenkomsten die zijn gesloten vanaf 16 maart 2013.

Voor bedrijven die onderling zaken doen, gelden de volgende richtlijnen:

Business-to-business

 • Als er contractueel niet is vastgelegd geldt standaard een betalingstermijn van 30 dagen na de factuurdatum.
 • De partijen mogen in de overeenkomst een langere betalingstermijn van maximaal 60 dagen afspreken.
 • Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen is toegestaan, maar alleen als kan worden aangetoond dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Bedrijven en overheden

 • Bij transacties tussen bedrijven en overheden moet binnen 30 dagen na factuurdatum worden betaald. Hierop zijn vrijwel geen uitzonderingen.

Incassokosten?

Wanneer uw klant ene factuur niet betaalt dat mag u een standaardvergoeding voor incassokosten in rekening brengen. U hoeft geen aanmaning te sturen. Om aanspraak te maken op de vergoeding buitengerechtelijke kosten, zijnde incassokosten, (dus hoger dan € 40) volgens het Besluit is het versturen van een ingebrekstelling en aanmaning wel vereist.

Wanneer u geen afspraken heeft gemaakt over de hoogte van de vergoeding dan is die vergoeding een percentage* van de rekening, met een minimum van € 40,00.

Waar moet u op letten?

 • De nieuwe richtlijnen gelden alleen als de overeenkomst conform afspraak is afgehandeld.
 • Wanneer bezwaar gemaakt wordt tegen de factuur wordt de betalingstermijn –afhankelijk van de bezwaren- mogelijk opgeschort.
 • Zorg dat uw facturen in orde zijn. Zo moet op een factuur aan bijvoorbeeld een gemeente of groter bedrijf een vermelding van de afdeling waaraan is geleverd staan. Wanneer een factuur niet aan de vereisten voldoet kunt u geen aanspraak meer maken op vertragingsrente en incassokosten.
 • Deze richtlijn geldt niet voor transacties met consumenten. Daarvoor gelden (per 1 juli 2012 gewijzigde) andere regels.

*percentages incassokosten

 

HoofdsomPercentage ten hoogsteVergoeding incassokosten
Over de eerste €2.500 15% Minimum €40
Over de volgende €2.500 10%  
Over de volgende €5.000 5%  
Over de volgende €190.000 1%  
Over het meerdere 0,5% Maximum €6.775

 

Afwijkingen ten voordele van de schuldeiser is wel toegestaan. Voor schuldeisers verdient het daarom aanbeveling om overeen te komen dat de incassokosten 15% van de hoofdsom bedragen met een bepaald minimum. Dit minimum mag hoger zijn dan het minimale bedrag van € 40,00 dat de wet voorschrijft. Maar let op: u moet het wel expliciet overeenkomen.

Incassokosten per 16 maart 2013 bij zakelijke transacties

 

Nieuwe regels voor betalingstermijnen en incassokosten
 

Per 16 maart 2013 zijn betalingstermijnen voor handelstransacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de overheid wettelijk vastgelegd. Doel van de nieuwe wettelijke betalingstermijnen is om schuldeisers meer instrumenten te geven om betalingsachterstanden tegen te gaan. Ook wordt zo meer aansluiting gezocht bij de Europese richtlijnen. Zo wordt zaken doen met buitenlandse partijen makkelijker. Ook is onder meer getracht om het MKB een betere onderhandelingspositie te bieden doordat de wet maximale betalingstermijnen voorschrijft voor handelstransacties waarvan slechts in uitzonderingsposities mag worden afgeweken.

Betaling binnen dertig dagen

Lange tijd bepaalde de wet alleen dat de betalingstermijn “niet onredelijk”  mocht zijn. Met ingang van 16 maart 2013 schept de nieuwe richtlijn meer duidelijkheid over de betalingstermijnen bij zakelijke overeenkomsten.

Let op: Zij gelden dus expliciet voor transacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden (dus niet voor overeenkomsten met consumenten). De nieuwe richtlijnen gelden alleen op overeenkomsten die zijn gesloten vanaf 16 maart 2013.

Voor bedrijven die onderling zaken doen, gelden de volgende richtlijnen:

Business-to-business

 • Als er contractueel niet is vastgelegd geldt standaard een betalingstermijn van 30 dagen na de factuurdatum.
 • De partijen mogen in de overeenkomst een langere betalingstermijn van maximaal 60 dagen afspreken.
 • Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen is toegestaan, maar alleen als kan worden aangetoond dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Bedrijven en overheden

 • Bij transacties tussen bedrijven en overheden moet binnen 30 dagen na factuurdatum worden betaald. Hierop zijn vrijwel geen uitzonderingen.

Incassokosten?

Wanneer uw klant ene factuur niet betaalt dat mag u een standaardvergoeding voor incassokosten in rekening brengen. U hoeft geen aanmaning te sturen. Om aanspraak te maken op de vergoeding buitengerechtelijke kosten, zijnde incassokosten, (dus hoger dan € 40) volgens het Besluit is het versturen van een ingebrekstelling en aanmaning wel vereist.

Wanneer u geen afspraken heeft gemaakt over de hoogte van de vergoeding dan is die vergoeding een percentage* van de rekening, met een minimum van € 40,00.

Waar moet u op letten?

 • De nieuwe richtlijnen gelden alleen als de overeenkomst conform afspraak is afgehandeld.
 • Wanneer bezwaar gemaakt wordt tegen de factuur wordt de betalingstermijn –afhankelijk van de bezwaren- mogelijk opgeschort.
 • Zorg dat uw facturen in orde zijn. Zo moet op een factuur aan bijvoorbeeld een gemeente of groter bedrijf een vermelding van de afdeling waaraan is geleverd staan. Wanneer een factuur niet aan de vereisten voldoet kunt u geen aanspraak meer maken op vertragingsrente en incassokosten.
 • Deze richtlijn geldt niet voor transacties met consumenten. Daarvoor gelden (per 1 juli 2012 gewijzigde) andere regels.

*percentages incassokosten

 

HoofdsomPercentage ten hoogsteVergoeding incassokosten
Over de eerste €2.500 15% Minimum €40
Over de volgende €2.500 10%  
Over de volgende €5.000 5%  
Over de volgende €190.000 1%  
Over het meerdere 0,5% Maximum €6.775

 

Afwijkingen ten voordele van de schuldeiser is wel toegestaan. Voor schuldeisers verdient het daarom aanbeveling om overeen te komen dat de incassokosten 15% van de hoofdsom bedragen met een bepaald minimum. Dit minimum mag hoger zijn dan het minimale bedrag van € 40,00 dat de wet voorschrijft. Maar let op: u moet het wel expliciet overeenkomen.

Incassokosten per 16 maart 2013 bij zakelijke transacties

 

Nieuwe regels voor betalingstermijnen en incassokosten
 

Per 16 maart 2013 zijn betalingstermijnen voor handelstransacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de overheid wettelijk vastgelegd. Doel van de nieuwe wettelijke betalingstermijnen is om schuldeisers meer instrumenten te geven om betalingsachterstanden tegen te gaan. Ook wordt zo meer aansluiting gezocht bij de Europese richtlijnen. Zo wordt zaken doen met buitenlandse partijen makkelijker. Ook is onder meer getracht om het MKB een betere onderhandelingspositie te bieden doordat de wet maximale betalingstermijnen voorschrijft voor handelstransacties waarvan slechts in uitzonderingsposities mag worden afgeweken.

Betaling binnen dertig dagen

Lange tijd bepaalde de wet alleen dat de betalingstermijn “niet onredelijk”  mocht zijn. Met ingang van 16 maart 2013 schept de nieuwe richtlijn meer duidelijkheid over de betalingstermijnen bij zakelijke overeenkomsten.

Let op: Zij gelden dus expliciet voor transacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden (dus niet voor overeenkomsten met consumenten). De nieuwe richtlijnen gelden alleen op overeenkomsten die zijn gesloten vanaf 16 maart 2013.

Voor bedrijven die onderling zaken doen, gelden de volgende richtlijnen:

Business-to-business

 • Als er contractueel niet is vastgelegd geldt standaard een betalingstermijn van 30 dagen na de factuurdatum.
 • De partijen mogen in de overeenkomst een langere betalingstermijn van maximaal 60 dagen afspreken.
 • Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen is toegestaan, maar alleen als kan worden aangetoond dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Bedrijven en overheden

 • Bij transacties tussen bedrijven en overheden moet binnen 30 dagen na factuurdatum worden betaald. Hierop zijn vrijwel geen uitzonderingen.

Incassokosten?

Wanneer uw klant ene factuur niet betaalt dat mag u een standaardvergoeding voor incassokosten in rekening brengen. U hoeft geen aanmaning te sturen. Om aanspraak te maken op de vergoeding buitengerechtelijke kosten, zijnde incassokosten, (dus hoger dan € 40) volgens het Besluit is het versturen van een ingebrekstelling en aanmaning wel vereist.

Wanneer u geen afspraken heeft gemaakt over de hoogte van de vergoeding dan is die vergoeding een percentage* van de rekening, met een minimum van € 40,00.

Waar moet u op letten?

 • De nieuwe richtlijnen gelden alleen als de overeenkomst conform afspraak is afgehandeld.
 • Wanneer bezwaar gemaakt wordt tegen de factuur wordt de betalingstermijn –afhankelijk van de bezwaren- mogelijk opgeschort.
 • Zorg dat uw facturen in orde zijn. Zo moet op een factuur aan bijvoorbeeld een gemeente of groter bedrijf een vermelding van de afdeling waaraan is geleverd staan. Wanneer een factuur niet aan de vereisten voldoet kunt u geen aanspraak meer maken op vertragingsrente en incassokosten.
 • Deze richtlijn geldt niet voor transacties met consumenten. Daarvoor gelden (per 1 juli 2012 gewijzigde) andere regels.

*percentages incassokosten

 

HoofdsomPercentage ten hoogsteVergoeding incassokosten
Over de eerste €2.500 15% Minimum €40
Over de volgende €2.500 10%  
Over de volgende €5.000 5%  
Over de volgende €190.000 1%  
Over het meerdere 0,5% Maximum €6.775

 

Afwijkingen ten voordele van de schuldeiser is wel toegestaan. Voor schuldeisers verdient het daarom aanbeveling om overeen te komen dat de incassokosten 15% van de hoofdsom bedragen met een bepaald minimum. Dit minimum mag hoger zijn dan het minimale bedrag van € 40,00 dat de wet voorschrijft. Maar let op: u moet het wel expliciet overeenkomen.

HNL: voor een uitstekend resultaat


Klik hier om uw aanmaningsbrief aan te maken