×  Incasso Calculator  ? 
Bereken met deze calculator (verzuim na 1 juli 2012) snel welk bedrag u consumenten aan incassokosten maximaal mag rekenen. Vul het bedrag aan hoofdsom in. Geef aan of u BTW-plichtig bent. De maximale vergoeding incassokosten wordt direct berekend. Vermeld dit bedrag in uw 14-dagen brief.
  Is de schuldeiser BTW-plichtig?
Ja Nee ?
Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is (verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te worden vermeld in de 14-dagenbrief.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
© Skrepr 2023

 

Afwikkeling

Onze tactvolle aanpak in de omgang met uw debiteuren garandeert een optimaal resultaat, ook wat de looptijden van uw incasso-opdrachten betreft. Na ontvangst van het verschuldigde, wikkelen wij de zaak met u af. Wanneer een betalingsregeling wordt afgesproken, welke door middel van ons geautomatiseerd agenderingssysteem scherp bewaakt wordt, zullen de netto ontvangen gelden maandelijks, zonder dat u er om hoeft te vragen, aan u worden afgedragen.

HNL: voor een uitstekend resultaat


Klik hier om uw aanmaningsbrief aan te maken