×  Incasso Calculator  ? 
Bereken met deze calculator (verzuim na 1 juli 2012) snel welk bedrag u consumenten aan incassokosten maximaal mag rekenen. Vul het bedrag aan hoofdsom in. Geef aan of u BTW-plichtig bent. De maximale vergoeding incassokosten wordt direct berekend. Vermeld dit bedrag in uw 14-dagen brief.
  Is de schuldeiser BTW-plichtig?
Ja Nee ?
Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is (verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te worden vermeld in de 14-dagenbrief.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
© Skrepr 2023

 

Automatisering

HNL beschikt over zeer geavanceerd automatiseringsmaatwerk op gebied van incasso. Bij HNL heeft u bovendien de mogelijkheid op ieder gewenst moment in te kunnen loggen. Zo kunt u als klant meekijken in het centrale computersysteem en het verloop van uw zaken op de voet volgen. Door onze verregaande automatisering zijn wij in staat om al onze tijd te besteden aan de behandeling van uw opdrachten en het incasseren van uw geld. Wij streven continu naar een glasheldere en naadloze aansluiting van ons dienstenpakket op uw debiteurenadministratie. Bij het samenstellen van uw klantprofiel worden uw individuele behoeften in kaart gebracht. Dit klantprofiel vervult een wezenlijke rol in de ontwikkeling van 'intelligent maatwerk' waarop het incassobeheer bij HNL is afgestemd.

HNL: voor een uitstekend resultaat


Klik hier om uw aanmaningsbrief aan te maken